Providence, Rhode Island, to Host 2020 U.S. Synchronized Skating Championships